Âme staat voor ziel

Luna voor opkomende maan

Âmeluna staat symbool voor de wedergeboorte van ziel en geest in een zorgdragend lichaam

Âmeluna is er voor de zieke én de zorgverlener

Uw steun en de wil om te investeren in de mensen van hier