Home » Âmeluna-huis

Âmeluna-huis

In een eerste fase opende we een inloophuis waarin doelgroep-specifiek wordt ingegaan op de wensen en noden van mensen die te maken kregen met een chronische ziekte en de gevolgen daarvan.

Een plaats voor psychosociale ondersteuning door getrainde medewerkers, waar tijd en ruimte is om te luisten en te praten.

Waar iedereen even mag loslaten en zichzelf mag zijn.