fbpx
Skip to content Skip to footer

Ârt4Hope: 27 november, 2022

In november 2022 organiseerde onze zorginstantie een kunstveiling, genaamd Ârt4Hope, waarbij prachtige kunstwerken tentoongesteld werden. De opbrengst van deze inspirerende tentoonstelling ging naar onze VZW. Kunst, als krachtige taal, verbindt en vertelt verhalen die soms moeilijk onder woorden te brengen zijn. Samen met gepassioneerde kunstenaars streefden we naar een boodschap van hoop en verbondenheid. Op zondag 27 november vond deze bijzondere veiling plaats, waar werken geïnspireerd door hoop werden geveild. De opbrengst zal onze missie versterken, waaronder de ontwikkeling van een handboek en het project ‘Zorgkruispunt’, waarmee we ons blijven inzetten voor persoonsgerichte zorg. We zijn dankbaar voor de steun van onze gemeenschap en kijken uit naar verdere samenwerkingen om onze droom van zorg-op-maat te verwezenlijken.

Het kunstwerk dat hier te zien is was een van de vele mooie voorbeelden, Mia maakte dit speciaal voor Âmeluna.
Voor haarzelf is het schilderij een uitbeelding en verwerking van een persoonlijke strijd.
Het is een uitdrukking van pijn, strijd en hoop in de opkomende maan.
Ieder mens kan plots door een toevalligheid in een situatie komen, die uitzichtloos lijkt, ontdaan van alle geluk. Maar er is altijd licht aan de horizon.

In het schilderij maakt zij gebruik van eeuwenoude mythologische symbolen. Het verhaal achter het schilderij is het gevleugeld paard Pegasus en de vogel Prometheus die opstijgen uit een storm van emoties en radeloosheid, en zich verheffen naar een gevoel van sereniteit en rust. Zij rijken naar het oog van Fatima vergezeld van de opkomende, stralende maan.

Debat: 21 maart, 2021

Âmeluna organiseerde, in samenwerking met het gemeentebestuur van Mol, een debat rond mentale gezondheid in tijden van Corona. 

Omringd zijn door naasten en familie, iemand die luistert, die meeleeft en die mee kan beslissen over belangrijke gezondheidsvraagstukken zijn inherent verbonden met mentale gezondheid. Deze factoren versnellen herstel en verminderen herval.

Covid -19 heeft deze belangrijke aspecten van mentale gezondheid in het gedrang gebracht en dat voelen we bij de gehele bevolking. 

Contacteer ons

Âmeluna vzw 0740.479.984
Gasthuisstraat 14, 2400 Mol
0478 21 62 96 

BE06 0689 3629 2022 

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Âmeluna © 2024. Alle rechten voorbehouden.