Patient and Family Centered Care

Persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden aan mensen met een gezondheidsvraag. Kern van persoonsgerichte zorg is dat je als zorgverlener niet de klacht of aandoening centraal stelt, maar de persoon in zijn geheel. In de zorg voor en ondersteuning bij gezondheidsvragen staat de manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met het probleem omgaat centraal.

Zorg wordt nog te vaak gestuurd vanuit de organisatie en vanuit het aanbod dat die organisatie kan bieden. Hoewel er veel geïnvesteerd wordt in kwaliteit en veiligheid wordt de patiënt doorgaans benaderd vanuit zijn medische probleem. Achter elk ziektebeeld zit echter een persoon, een mens met zijn eigen waarden, eigen cultuur en mening. Door die waarden en mening te respecteren, door volledige informatiedeling en wederzijdse communicatie krijgt de patiënt als mens een stuk de regie in handen van zijn eigen zorg. Dat creëert grotere betrokkenheid en stimuleert echte participatie van de patiënt en familie. Finaal betekent dat een grotere gevoel van welzijn en welbevinden.