Home » PFCC » Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

Âmeluna zet de mens vóór de patiënt, met aandacht voor zijn leefwereld én voor de zorgverlener. Daarmee bevordert Âmeluna op alle mogelijke manieren het persoonsgerichte denken in de gezondheidszorg.

 

Visie

Op die manier draagt Âmeluna bij tot het inrichten van de zorg zoals elke persoon die voor zichzelf zou willen. Kernwaarden zijn daarbij menslievendheid en authentieke aandacht voor de mens (de zorgdrager zowel als de zorgvrager).
Âmeluna besteedt daarbij aandacht van preventie tot en met nazorg zodat eenieder zijn rol in de maatschappij op alle niveau’s volwaardig kan blijven vervullen.

Âmeluna wil uitgroeien tot een referentie in het patiënt en familiegerichte denken, vooreerst lokaal maar heeft ook de intentie om op nationaal niveau van betekenis te zijn.

 

Âmeluna is een zorg-kruispunt.


Om het persoonsgerichte denken te bevorderen, ontwikkelt Âmeluna beleid rond:

  • zelfstudie over persoonsgerichte zorg
  • opleidingen aan zorgverleners
  • ontwikkeling van nieuwe initiatieven
  • coördinatie van bestaande initiatieven
  • ondersteuning van reïntegratie na een doorgemaakte ziekte
  • opzetten van studies rond de impact van persoonsgerichte zorg
  • uitbouwen van de nodige infrastructuur om initiatieven te faciliteren
  • verbindende rol tussen zorgverleners van alle lijnen
  • verbindende rol tussen zorgvragers en zorgverleners
  • participatie van patiënten in de zorgorganisatie