Patient  &  Family  Centered  Care 

Persoons- en familiegerichte zorg

is een aanpak waarbij het zorgtraject, de behandeling en de evaluatie benaderd wordt vanuit gelijkwaardige samenwerking tussen professionals, patiënten en hun families, met behoud van eigen keuzes, waardigheid en respect.

Door de patiënt en familie complete en waarheidsgetrouwe informatie op maat aan te bieden en een duidelijke informatie-uitwisseling tussen zorgprofessional en patiënt te faciliteren, ontstaat een goed gedeelde besluitvorming.

Die betrokkenheid van de patiënt heeft een gunstig effect op onzekerheid en angst, moedigt aan tot actieve deelname, zelfmanagement en bevordert zelfvertrouwen, zelfzorg en therapietrouw.

De familie kan een actievere rol opnemen en hoeft niet machteloos toe te kijken. Weten wat kan en niet kan, wat goed is of juist niet, aandacht voor de verhouding draaglast/draagkracht, helpt om de zorg samen te dragen.

De zorgverlener kan bouwen op een goede verstandhouding en continuïteit in gecoördineerde en kwalitatieve zorg. Goed teamwork leidt tot grotere werktevredenheid, minder stress en minder ziekteverzuim.

Dat is een win-winsituatie waar de hele zorg wel bij vaart.