Missie & Visie

Missie

Âmeluna zet de mens vóór de patiënt, met aandacht voor zijn leefwereld én voor de zorgverlener. Daarmee bevordert Âmeluna op alle mogelijke manieren het persoonsgerichte denken in welzijn- en gezondheidszorg.

Visie

Âmeluna vzw organiseert en faciliteert activiteiten die de persoon en de familie centraal plaatsen in de zorg. Het doel van de vzw is de mens, achter het ziektebeeld, te versterken en een ‘evenwaardig partnership’ te promoten tussen diegene die zorg verleent en diegene die de zorg nodig heeft. De vzw verspreidt de principes van persoon en familie gerichte zorg en faciliteert de implementatie ervan in het zorglandschap.

Vier kernbegrippen worden gehanteerd:

 

 

  1. Waardigheid en respect voor de cultuur, achtergrond en persoonlijke waarden
  2. Volledig delen van informatie rond gezondheid opdat er samen over de geplande zorg kan beslist worden
  3. Participatie van persoon en familie in de zorgverlening
  4. Samenwerking tussen alle gezondheidspartners