Home » Wie we zijn » Partners

De eerste stappen

 

Voor, door en mét de mensen van hier willen we een steen in de rivier verleggen.

Mede dankzij de hulp van het Lokaal Fonds, de gemeente Mol, Gheys Transport, ELZ Baldemore en de Lions Mol kunnen de de eerste stappen zetten naar échte persoons- en familiegerichte zorg.

In samenspraak met het H. Hartziekenhuis, Kom op tegen Kanker, Alegria, The Big C, LotinCo en Jan de Wit, werden de eerste noden en verwachtingen in kaart gebracht. Dit sterkte ons in de overtuiging dat zorg gestuurd dient te worden vanuit de mens achter de ziekte én diens familie, waarbij er geluisterd wordt, met wederzijds respect, naar wat er écht toe doet.

Wie goed doet, goed ontmoet...